Tavane cu mai multe nivele

Tavanele cu mai multe nivele sunt cunoscute de mult timp, însă instalarea lor era practicată cu precădere în castele, temple şi conacuri bogate. Datorită tehnologiilor contemporane, a devenit posibilă instalarea rapidă, calitativă şi relativ ieftină a tavanelor extensibile cu mai multe nivele practic în orice încăpere.

tavan-extensibil-multinivel-3Unii oameni consideră eronat că tavanele extensibile cu mai multe nivele sunt doar un omagiu adus modei fulminante şi de aceea vor deveni în scurt timp interesante nimănui. E necesar de ştiut, că tavanele cu mai multe nivele permit soluţionarea multor probleme funcţionale ale încăperii şi ajută la găsirea unor soluţii complexe de amenajare a tavanului, ţinînd cont de preferinţele tuturor membrilor familiei. Este cunoscut, că tavanele cu mai multe nivele pot servi un timp îndelungat, iar locuitorii unei camere vor să vadă în acelaşi timp culori, texturi şi picturi artistice diferite. Cînd nu poate fi găsită o soluţie unică, există posibilitatea de a crea o construcţie complexă, care ar ţine cont de preferinţele fiecăruia.

Pentru un vizitator, tavanele extensibile cu mai multe nivele par a fi doar un element decorativ. Însă ele pot cu eficienţă adăposti ţevi, instalaţii electrice, sistemele de climatizare şi semnalizare, precum şi deficienţe serioase în construcţia tavanului de bază sau detalii din interiorul precedent, care au devenit de prisos.

O altă menire a tavanelor cu mai multe nivele este împărţirea încăperii pe zone. O asemenea soluţie e actuală atît pentru săli spaţioase, cît şi pentru saloane mai modeste. În acest caz, poate fi evitată instalarea pereţilor-despărţitori, deoarece diferitele nivele ale tavanului şi iluminarea locală vor permite evidenţierea vizuală a diferitor zone. De exemplu – bucătăria se va separa de sufragerie, dormitorul de salon, locul de odihnă de birou. Şi în sfera businessului, tavanele cu mai multe nivele soluţionează problemele de separare pe zone a sălilor comerciale, oficiilor mari şi chiar a încăperilor de producţie.

Tavanele cu mai multe nivele permit corecţia vizuală a proporţiilor încăperii: ridicarea tavanului nu prea înalt, scurtarea unei camere prea lungi sau lărgirea unei camere mai înguste, transformarea unei săli de mari dimensiuni în una confortabilă.

tavan-extensibil-multinivel-1

tavan-extensibil-multinivel-2